Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 345

Autorzy: Sławomir Karyś :

Tytuł: Metody kontroli strat mocy w falowniku rezonanowym typu ARCP

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych trójfazowego falownika rezonansowego typu ARCP o mocy 7kW. Uzyskane rezultaty potwierdzają przesłanki wynikające z analizy teoretycznej, które wskazują na możliwość istotnego ograniczenia strat mocy poprzez zastosowanie metody sterowania o zmiennym czasie trwania sygnałów sterujących-zależnym od chwilowej wartości prądu obciążenia. Prezentowane dotychczas w literaturze światowej wyniki badań eksperymentalnych tego nie potwierdzały. Poddano dyskusji przyczyny tych rozbieżności. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych pozwalają na porównanie strat mocy falownika o komutacji twardej ze stratami falownika o komutacji miękkiej w zależności od zastosowanej metody sterowania. Przedstawiono straty mocy oraz sprawność falownika dla dwóch różnych częstotliwości nośnych.

Słowa kluczowe: falownik rezonansowy, falownik ARCP, komutacja miękka

wstecz