Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 341

Autorzy: Sławomir Stępień , Artur Stranz :

Tytuł: Modelowanie sprzężonego zjawiska pola elektromagnetycznego oraz ruchu mechanicznego przy wykorzystaniu opisu uzwojeń jako przewodników masywnych

Streszczenie: Artykuł przedstawia szczególną klasę problemu sprzężonych zjawisk pola elektromagnetycznego oraz ruchu mechanicznego. W prezentowanym ujęciu, równania pola elektromagnetycznego oraz ruchu mechanicznego są rozwiązywane jednocześnie w każdym kroku czasowym. Zaproponowany model przestrzenny uwzględnia rozkład prądu w uzwojeniach urządzenia oraz zjawisko indukcji prądów wirowych.

Słowa kluczowe: prądy wirowe, przewodnik masywny, metoda elementów skończonych, analiza czasowa

wstecz