Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 336

Autorzy: Adam Szcześniak , Zynovij Mychuda :

Tytuł: Metoda gromadzenia ładunku w logarytmicznym przetworniku analogowo-cyfrowym z sukcesywną aproksymacją

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę gromadzenia ładunku w logarytmicznym analogowo-cyfrowym przetworniku (LACP) z sukcesywną aproksymacją oraz wyniki badań tego przetwornika. Dla wybranych parametrów układu przetwornika przeprowadzono jego symulację. Podano wpływ parametrów LACP na zwiększenie dokładności jak i szybkości omawianego przetwornika.

Słowa kluczowe: analogowo-cyfrowy przetwornik, logarytm, aproksymacja, podział ładuneku, symulacja, dokładność

wstecz