Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 330

Autorzy: Sylwester Filipiak :

Tytuł: Wspomaganie zarządzania systemami dystrybucyjnymi energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie ewolucyjnego systemu uczącego się, do wspomagania pracy operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Opracowana metoda wykorzystuje podstawy teoretyczne genetycznych systemów uczących się. Metoda charakteryzuje się możliwością gromadzenia doświadczeń na podstawie informacji o zaistniałych lub symulowanych awarii w systemach dystrybucyjnych energii. W opracowanej metodzie w sformułowanej funkcji celu uwzględniono istotne z punktu widzenia pewności pracy sieci zmienne decyzyjne, które opisano z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych. W artykule scharakteryzowano metodę umożliwiającą formułowanie scenariuszy zmian w konfiguracji sieci.

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, algorytmy ewolucyjne, genetyczne system uczący się, przywracanie pracy sieci.

wstecz