Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 324

Autorzy: Robert Sobolewski :

Tytuł: Analiza niezawodności układu wytwórczo–przyłączeniowego turbiny wiatrowej wykorzystująca kryterium ekonomiczne zawodności

Streszczenie: Zaprezentowano metodę analizy niezawodności układu wytwórczo–przyłączeniowego (w tym urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej) turbiny wiatrowej, która bazuje na kryterium ekonomicznym zawodności. Szczegółowo przedstawiono semi– markowski model niezawodności układu wytwórczo–przyłączeniowego i urządzeń EAZ, który umożliwia wyznaczanie liczby wystąpienia kombinacji stanów niezawodnościowych tych elementów. Możliwości analizy za pomocą opracowanej metody pokazano na wybranym przykładzie.

Słowa kluczowe: niezawodność, uszkodzenia techniczne, energetyka wiatrowa, procesy semi-Markowa.

wstecz