Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 318

Autorzy: Roman Krok :

Tytuł: Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych i transformatorach

Streszczenie: W artykule przestawiono nowe ujęcie metody sieci cieplnych opracowane przez autora dla modelowania pola temperatury w maszynach elektrycznych i transformatorach z rozbudowanymi systemami kanałów chłodzących. Przy jej wykorzystaniu utworzone zostały modele cieplne różnych typów: silników górniczych, turbogeneratorów oraz transformatorów. Znalazły one liczne zastosowania praktyczne. W formie przykładu zaprezentowano wyniki obliczeń cieplnych dwubiegowego silnika górniczego o mocy 85/250 kW.

Słowa kluczowe: modele cieplne maszyn elektrycznych, sieci cieplno-elektryczne, silniki górnicze.

wstecz