Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 311

Autorzy: Paweł Świeboda , Marcin Wawro :

Tytuł: Algorytm SVPWM w skalarnej strukturze sterowania dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego.

Streszczenie: W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz zaproponowano sprzętową implementację algorytmu SVPWM na mikrokontrolerze DSP TMS320F2808 w skalarnej strukturze sterowania (V/f = const) dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego. Opis proponowanej sprzętowej implementacji algorytmu poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab oraz wynikami pomiaru w układzie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: SVPWM, trójfazowy falownik napięcia, dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny, DSP

wstecz