Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 307

Autorzy: Adam Popowicz :

Tytuł: Korekcja sygnału prędkości obrotowej

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie metody korygującej cykliczne zakłócenia jakie występują w sygnale prędkości obrotowej. Prezentowany algorytm opiera się na złożeniu filtracji dolnoprzepustowej i filtracji Kalmana wykorzystując fizyczny model elementu obrotowego. Umożliwia on usunięcie w znaczącym stopniu błędów cyklicznych przez co likwiduje potrzebę kosztownej wstępnej korekcji sprzętowej czujnika oraz wykonywania wysoce precyzyjnych kół zębatych.

Słowa kluczowe: analiza sygnałów, czujnik prędkości obrotowej, elektronika samochodowa

wstecz