Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 303

Autorzy: Mateusz Dybkowski , Krzysztof Szabat , Piotr Serkies :

Tytuł: Predykcyjna regulacja prędkości układu dwumasowego z silnikiem indukcyjnym – badania symulacyjne

Streszczenie: Artykuł omawia możliwość predykcyjnego sterowania prędkością napędu dwumasowego z klatkowym silnikiem indukcyjnym. We wstępie przedstawiono przyczyny wzrostu zainteresowania układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały: model silnika indukcyjnego, model matematyczny napędu dwumasowego, wektorowa metoda regulacji momentu (DFOC), regulator predykcyjny (MPC). W ramach badań symulacyjnych przedstawiono wpływ ograniczenia wewnętrznych zmiennych stanu na pracę układu, kolejno przeprowadzono badania wpływu okresu próbkowania pętli regulacji prędkości na działanie układu sterowania.

Słowa kluczowe: Napęd indukcyjny, układ dwumasowy, sterowanie predykcyjne, tłumienie drgań skrętnych

wstecz