Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 293

Autorzy: Mirosław Gajer :

Tytuł: Szeregowanie zadań w systemach czasu rzeczywistego z zastosowaniem techniki obliczeń ewolucyjnych

Streszczenie: W artykule rozważono zastosowanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych w celu optymalizacji procesu szeregowania zadań w systemach czasu rzeczywistego z ostrymi ograniczeniami czasowymi. Na potrzeby realizacji procesu szeregowania zadań wybrana została metoda Rate Monotonic Scheduling (RMS), która bazuje na systemie przydziału priorytetów i jest przewidziana do szeregowania zbiorów wywłaszczalnych, periodycznych i niezależnych zadań. Przeprowadzone eksperymenty numeryczne wykazały, że algorytmy ewolucyjne mogą stanowić skuteczne narzędzie pozwalające na równoważenie obciążenia jednostek obliczeniowych w systemach wieloprocesorowych.

Słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie zadań, systemy wieloprocesorowe, równoważenie obciążenia jednostek

wstecz