Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 289

Autorzy: Janusz Mroczka , Sylwester Nowocień :

Tytuł: Wpływ temperatury na dokładność pomiarów pulsoksymetrycznych

Streszczenie: W pracy dokonano analizy wpływu temperatury na dokładność oznaczania poziomu saturacji tlenowej krwi. Przeprowadzono badania symulacyjne wpływu zmian temperatury na charakterystykę widmową typowych emiterów LED wykorzystywanych w pomiarach pulsoksymetrycznych oraz wpływu tych zmian na końcowy wynik pomiaru. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wzrost temperatury emitera powoduje nieznaczne zawyżanie końcowego wyniku pomiaru SaO2. Przy czym błąd pomiaru zależy dodatkowo od poziomu badanego wysycenia. Możliwa jest minimalizacja tego błędu przez dobór odpowiednich długości fal pomiarowych oraz wprowadzenie współczynnika korekcyjnego uwzględniającego błąd „termicznego przesunięcia widma”.

Słowa kluczowe: saturacja tlenowa krwi, pulsoksymetria, dokładność pomiaru

wstecz