Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 272

Autorzy: Janusz Mazur :

Tytuł: Modelowanie samochodowych projektorów oświetleniowych z zastosowaniem źródeł światła typu LED

Streszczenie: Rozwój samochodowego sprzętu oświetleniowego, a w szczególności samochodowych źródeł światła determinuje postęp w konstrukcji samochodowych projektorów oświetleniowych. Tworzone są konstrukcje o parametrach świetlnych zbliżonych do wymagań wynikających z poprawnej jakości oświetlanej drogi przed pojazdem. Przystosowanie źródeł wyładowczych, a następnie źródeł półprzewodnikowych typu LED do złożonych zastosowań w pojazdach pozwala na doskonalenie jakości projektorów oświetlenia przedniego. W przedstawionym materiale opisano nowe propozycje konstrukcji i obliczeń układów optyczno-świetlnych projektorów z zastosowaniem nowoczesnych elementów składowych jak: odbłyśniki o złożonej powierzchni odbijającej oraz niekonwencjonalne źródła światła.

Słowa kluczowe: samochodowe projektory oświetleniowe; współczesne konstrukcje samochodowych projektorów oświetleniowych; metody obliczeń układów optyczno-świetlnych ze źródłami typu LED

wstecz