Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 268

Autorzy: Sławomir Zalewski :

Tytuł: Projektowanie oświetlenia drogowego realizowanego przy wykorzystaniu LED

Streszczenie: Wprowadzenie technologii diod elektroluminescencyjnych do oświetlenia drogowego przyczynia się do konieczności nowelizacji metod obliczeniowych. Dotychczas stosowane metody mogą prowadzić do przeoczenia nieprawidłowości w oświetleniu drogi oprawami LEDowymi. Proponowana metoda polegająca na wprowadzeniu subpunktów obliczeniowych zabezpiecza nie tylko przed błędami wynikającymi z odmiennego kształtowania bryły fotometrycznej opraw diodowych ale także zbliża wartości obliczone do wartości uzyskanych z pomiarów terenowych.

Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, obliczenia oświetleniowe, oprawa LEDowa.

wstecz