Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 264

Autorzy: Małgorzata Zalesińska :

Tytuł: Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego i jej aspekty ekonomiczne

Streszczenie: Dyrektywa 2006/32/WE obliguje Państwa Członkowskie do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Obowiązek ten może być realizowany między innymi poprzez poprawę efektywności energetycznej stosowanych urządzeń i realizowanych inwestycji. Zamierzony efekt oświetleniowy uzyskać można przy pomocy różnych rozwiązań systemu oświetleniowego. Ostateczny wybór danego rozwiązania oświetleniowego powinien być kompromisem pomiędzy dążeniem do oszczędności energii elektrycznej, a całkowitym kosztem realizacji i eksploatacji oświetlenia drogowego

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, oświetlenie drogowe, rozmieszczenie opraw oświetleniowych, efektywność ekonomiczna.

wstecz