Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 257

Autorzy: Andrzej Wiśniewski :

Tytuł: Możliwości regulacji strumienia świetlnego lamp metalohalogenkowych

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki pomiarów strumienia świetlnego, mocy lamp, mocy układu, rozkładu widmowego promieniowania, temperatury barwowej światła i obliczeń ogólnego wskaźnika oddawania barw w funkcji zmian wartości napięcia zasilającego. W wyniku pomiarów i obliczeń określono możliwości regulacji strumienia świetlnego wytwarzanego przez lampy metalohalogenkowe poprzez zmianę wartości napięcia zasilającego.

Słowa kluczowe: elektryczne źródła światła, lampy metalohalogenkowe, regulacja strumienia świetlnego.

wstecz