Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 247

Autorzy: Sebastian Słomiński :

Tytuł: Dynamiczne mapowanie luminancji na modelu obliczeniowym źródła światła

Streszczenie: Podstawowa analiza obliczeniowa opraw oświetleniowych posługiwała się uproszczonym (do punktu) modelem źródła światła. Pewnym postępem jest modelowanie z uwzględnieniem kształtu i gabarytów źródła, możliwie zbliżonych do rzeczywistych (przybliżenie za pomocą brył tj. sfera, walec, itp.) ze stałym rozkładem luminancji. Naturalnym krokiem naprzód jest próba uwzględnienia całej złożoności kształtów źródeł ze zmiennym rozkładem luminancji na ich powierzchni. W artykule przedstawione zostały analizy i wyniki prowadzonych badań oraz zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym rzeczywistych źródeł światła, na podstawie danych uzyskanych z matrycowego miernika luminancji. Na potrzeby przedstawionych obliczeń, opracowano algorytmy umożliwiające uzyskanie prawidłowych wyników symulacji odbłyśników zwierciadlanych przy wykorzystaniu ograniczonej ilości danych wejściowych. Przedstawione rozwiązania pozwalają uzyskać wyniki symulacji (krzywe światłości oraz figury jasnych punktów) niemal nie odbiegające od wyników pomiarów laboratoryjnych istniejących reflektorów.

Słowa kluczowe: technika świetlna, oprawy oświetleniowe, metoda promieni odwrotnych, mapowanie luminancji, źródła światła

wstecz