Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 241

Autorzy: Dariusz Sawicki :

Tytuł: Patrzeć czy widzieć – refleksje na temat percepcji barw

Streszczenie: Percepcja barw jest jednym z podstawowych problemów techniki świetlnej, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Aby odpowiedzieć na pytanie o poprawność interpretacji wrażeń barwnych, cały proces widzenia musi zostać przeanalizowany. Informacja o barwie może być fałszowana w procesie percepcji, często jest to dla nas korzystne. Powstaje jednak pytanie: na ile jest to subiektywne, czy oko jest dobrym instrumentem oceny barw?

Słowa kluczowe: percepcja barwy, zmysł wzroku.

wstecz