Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 238

Autorzy: Piotr Pracki :

Tytuł: Analiza porównawcza wydajności energetycznej oświetlenia drogowego

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano miary wydajności energetycznej oświetlenia dróg oparte na mocy instalowanej i rocznym zużyciu energii elektrycznej. Dla zmiennych warunków stosowania oświetlenia drogowego obliczono poziomy mocy jednostkowych skorygowanych, przy spełnieniu wymagań dotyczących otoczenia świetlnego. Porównano wydajność energetyczną analizowanych sytuacji oświetleniowych. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające ze stosowania mocy jednostkowej skorygowanej jako jedynej miary wydajności energetycznej oświetlenia dróg

Słowa kluczowe: wydajność energetyczna, oświetlenie dróg.

wstecz