Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 229

Autorzy: Zbigniew Gabryjelski , Wiesława Pabjańczyk , Roman Sikora , Przemysław Markiewicz :

Tytuł: Wpływ opraw LED na sieć zasilającą

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej oddziaływania na sieć zasilającą oprawy do wysokoprężne lampy sodowej oraz opraw z matrycami wieloźródłowymi LED o zbliżonej mocy. Badaniami objęto sprawdzenie wpływu temperatury otoczenia na parametry elektryczne, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu generowanych zaburzeń do sieci zasilającej.

Słowa kluczowe: diody LED, oprawy oświetleniowe, jakość energii elektrycznej.

wstecz