Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 225

Autorzy: Zbigniew Gabryjelski , Wiesława Pabjańczyk , Roman Sikora , Przemysław Markiewicz :

Tytuł: Wpływ warunków środowiskowych na pracę opraw z modułami LED

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych wybranych opraw LED, dostępnych na rynku, w zakresie wpływu zmian temperatury otoczenia na wartość strumienia świetlnego i skuteczności świetlnej opraw. Na podstawie przeprowadzonych badań zostały sformułowane praktyczne wnioski dotyczące eksploatacji tych opraw.

Słowa kluczowe: diody LED, matryce LED, oprawy oświetleniowe, badania środowiskowe.

wstecz