Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 218

Autorzy: Miroslav Kocifaj :

Tytuł: Symulacje światłowodu ugiętego w oparciu o model HOLIGILM

Streszczenie: Światłowody tubularne stały sie bardzo atrakcyjne w ostatniej dekadzie z powodu globalnego poszukiwania alternatywnych, energooszczędnych źródeł światła. Światłowody umożliwiają wprowadzanie światła dziennego do wnętrz zapewniając pożądane warunki oświetleniowe. Stosowane dotychczas narzędzia numeryczne oparte na metodach strumieniowych umożliwiają ocenę właściwości światłowodów, nie dając jednak dokładnych wyników w zakresie warunków oświetleniowych pod światłowodem o rozsyle lambertowskim. Co więcej, metody strumieniowe nie umożliwiają modelowania charakterystyk kierunkowych strumienia świetlnego w przezroczystym lub półprzezroczystym interfejsie optycznym (zwykle wykorzystującym tradycyjny element rozpraszający światło). Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie, w badaniach światłowodów ugiętych, programu HOLIGILM, który początkowo wykorzystywano do badania prostych rur światłowodzących. Narzędzie uwzględnia nieboskłon bezchmurny (włączając bezpośrednie promieniowanie słoneczne), a po kompleksowych transformacjach promieni świetlnych w światłowodzie ugiętym umożliwia przedstawienie przestrzennego rozkładu oświetlenia w dolnym interfejsie rury. Zademonstrowano i przedyskutowano wyniki obliczeń numerycznych oparte na narzędziu HOLIGILM.

Słowa kluczowe: światłowód ugięty, natężenie oświetlenia wnętrza, rozwiązanie analityczne, modelowanie numeryczne

wstecz