Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 203

Autorzy: Lech Grodzki :

Tytuł: Ciągło-prądowe sterowanie grupowe diodami LED

Streszczenie: Artykuł prezentuje kilka wybranych układów scalonych przeznaczonych do stałoprądowego sterowania diodami LED. Obok prezentacji cech użytkowych tych układów, zawarto także wybrane wyniki badań aplikacyjnych, związanych z wykorzystaniem interfejsu SPI do ich sterowania przez mikrokontroler. Artykuł zawiera również propozycję aplikacji układów tego typu w nowoczesnej instalacji elektrycznej samochodu.

Słowa kluczowe: stałoprądowe sterowanie LED, praca grupowa diod LED, mikrokontrolery

wstecz