Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 193

Autorzy: Marian Gilewski :

Tytuł: Wielokanałowy, stałoprądowy układ zasilania zespołów LED dużej mocy

Streszczenie: W publikacji przedstawiono autorską koncepcję wielokanałowego układu zasilania zespołu LED dużej mocy. Zaproponowano zastosowanie cyfrowej metody regulacji natężeń prądów poszczególnych elementów. Proponowany układ zawiera: elementy optoizolacji, układy konwersji cyfrowych sygnałów sterujących na odpowiadającą wartości napięć stałych oraz wyjściowe wzmacniacze prądowe zasilające elementy LED. W pracy zawarto wybrane charakterystyki pomiarowe, przedstawiono schemat jednego kanału oraz porównano z podobnymi rozwiązaniami.

Słowa kluczowe: zasilacze zespołów LED, sterowanie LED dużej mocy, cyfrowa regulacja światła LED, przetwornik f/U.

wstecz