Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 190

Autorzy: Grażyna Gilewska :

Tytuł: Możliwości dopasowujących się algorytmów w analizie parametrów obrazów medycznych

Streszczenie: W artykule zostaną przedstawione stosowane metody obrazowania obiektów medycznych z szczególnym wykorzystaniem struktur szkliwa nazębnego. Badane obrazy były analizowane filtrami kontekstowymi, gradientowymi oraz przekształceniami morfologicznymi. Pierwszym ograniczeniem podczas przetwarzania obrazów szkliwa był problem jednoznacznego wyodrębnienia występujących na obrazach pryzmatów zaś kolejnym pomiar ich parametrów geometrycznych bez nadmiarowych składowych. W celu zmniejszenia tych ograniczeń zastosowano wybrane przekształcenia morfologiczne.

Słowa kluczowe: obrazowanie, mikroskopia elektronowa, szkliwo nazębne, analiza.

wstecz