Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 187

Autorzy: Irena Fryc :

Tytuł: Analiza właściwości spektralnych LEDów z zależności od temperatury i natężenia ich prądu pracy

Streszczenie: Jakość światła emitowanego przez LED-y zależy od wielu czynników. Największy wpływ mają temperatura oraz natężenie prądu pracy. W zastosowaniach oświetleniowych jednym z najważniejszych parametrów jest utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz barwy emitowanego światła. W artykule przedstawione zostały dane pomiarowe komercyjnie dostępnych diod elektroluminescencyjnych. Na podstawie tych danych przeanalizowana została możliwość uzyskiwania z LED światła o stałych strumieniu i barwie w zmieniającej się temperaturze otoczenia.

Słowa kluczowe: pomiary promieniowania optycznego, diody elektroluminescencyjne, rozkład widmowy mocy promieniowania optycznego, zależności temperaturowe.

wstecz