Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 183

Autorzy: Konrad Domke , Joanna Ratajczak :

Tytuł: Analiza widmowa użyteczności źródeł światła przeznaczonych do budowy symulatorów promieniowania słonecznego

Streszczenie: Przedstawiono analizę widmową różnych źródeł światła i promieniowania słonecznego po przejściu przez atmosferę. Porównano wymagania normatywne obowiązujące przy budowie, przeznaczonych dla badania ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, symulatorów promieniowania słonecznego. Określono użyteczność rozpatrywanych źródeł światła przy konstrukcji jedno- i wieloźródłowych symulatorów promieniowania słonecznego.

Słowa kluczowe: symulatory promieniowania słonecznego, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, widmo źródeł światła

wstecz