Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 181

Autorzy: Konrad Domke , Marcin Pelko :

Tytuł: Ocena fotobiologicznego oddziaływania lamp fluorescencyjnych stosowanych w oświetleniu ogólnym

Streszczenie: Źródła światła w oświetleniu wnętrz coraz częściej są w sposób celowy wykorzystywane do stymulacji cyklu okołodobowego poprzez regulację strumienia świetlnego oraz temperatury barwowej. We wszystkich trybach pracy lampy muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa fotobiologicznego, ale parametry lamp charakteryzujące cykl okołodobowy są zwykle pomijane. W artykule podsumowane zostały wyniki badań właściwości lamp wykorzystywanych do oświetlenia wnętrz (głównie fluorescencyjnych) w różnych warunkach pracy pod kontem ich właściwości związanych z stymulacją cyklu okołodobowego. Oceniono również wpływ takich czynników jak temperatura oraz czas życia lampy.

Słowa kluczowe: cykl okołodobowy, współczynnik cyrkadialny, lampa fluorescencyjna.

wstecz