Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 177

Autorzy: Stanislav Darula , Jitka Mohelnikova , Peter Rybar , Marek Popelis :

Tytuł: Pomiary sprawności światłowodu tubularnego w warunkach nieboskłonu sztucznego

Streszczenie: Światłowody tubularne są elementami budynków wprowadzającymi światło dzienne do pomieszczeń. Po zainstalowaniu umożliwiają wytwarzanie zmiennych warunków oświetleniowych w ciągu całego roku. Sprawność systemu światłowodzącego zależy przede wszystkim od współczynnika odbicia powierzchni wewnętrznej i długości tubusa oraz stopnia przepuszczania światła przez kopułę i element rozpraszający. Wielu autorów publikowało wyniki pomiarów natężenia oświetlenia pod światłowodem oraz sprawności światłowodu w warunkach polowych, w budynkach. Pojawiają się trudności w porównywaniu tych wyników ze względu na niedostateczne udokumentowanie warunków zewnętrznych. Światło dzienne nieustannie zmienia się i trudno jest ustalić identyczne warunki do pomiarów i oceny parametrów świetlnych. Porównywalne warunki pomiarowe można wytworzyć w laboratorium, wykorzystując sztuczny nieboskłon. W tym przypadku, należy oczekiwać ograniczeń wynikających z gabarytów próbki i modelowanego rozkładu luminancji nieboskłonu. Wydaje się, że sztuczny nieboskłon, skalibrowany jako nieboskłon pokryty CIE, może zostać wykorzystany do pomiarów sprawności świetlnej światłowodów. Brak jest dokładnych informacji dotyczących transmisji światła rozproszonego przez tubus światłowodu z wewnętrzną powierzchnią o wysokim współczynniku odbicia. Zaprezentowano rozważania dotyczące pomiarów i określenia sprawności światłowodu w warunkach nieboskłonu sztucznego symulującego nieboskłon standardowy pokryty.

Słowa kluczowe: Oświetlenie dzienne, pomiary przewodzenia światła, światłowód tubularny, nieboskłon sztuczny

wstecz