Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 173

Autorzy: Stanislav Darula , Richard Kittler , Peter Oberman :

Tytuł: Rozkład luminancji pomieszczenia biurowego w porze dziennej

Streszczenie: Światło dzienne, które nieustannie zmienia się w ciągu dnia, dociera przez okna do pomieszczeń, powodując zmienne warunki oświetleniowe w pomieszczeniach. Obecnie, oświetlenie dzienne wnętrz budynków jest oceniane w oparciu o model nieboskłonu całkowicie pokrytego CIE, a w takich warunkach nie zmieniają się zewnętrzne warunki oświetleniowe, a też nie jest uwzględniona orientacja okien. Dlatego w rzeczywistych budynkach, w dwóch jednakowych wnętrzach z różną orientacją okien, światło dzienne wytworzy różne warunki oświetleniowe w zależności od rozkładu luminancji nieboskłonu. W celu lepszego wykorzystania dziennego oświetlenia wnętrza konieczna jest znajomość zmian rozkładu luminancji we wnętrzu. W Instytucie Budownictwa i Architektury Słowackiej Akademii Nauk wykonano pomiary luminancji ścian i sufitu typowego pomieszczenia biurowego wykorzystując kamerę CCD. Zmieniające się rozkłady luminancji dla wybranego dnia zostały ocenione i porównane z wynikami symulacyjnymi.

Słowa kluczowe: Oświetlenie dzienne, rozkład luminancji wnętrza, miernictwo, kamera CCD

wstecz