Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 161

Autorzy: Paweł Baranowski , Robert Andre :

Tytuł: Sztuka szerszego spojrzenia – o przełamywaniu schematów poznawczych

Streszczenie: W 1986 roku, Adam Snerg- Wiśniewski - polski pisarz i intelektualista – sformułował w swoim manifeście "Moje zasady decentryzmu" założenia nowego trendu sztuki nowoczesnej. Decentryzm ukrywa to, co jest najbardziej znaczące i tworzy przestrzeń wyobrażeniową (intuicyjną, filozoficzną ..), w której ulokowano najważniejszy element działa artystycznego. Artykuł pokazuje, w jaki sposób światło i cień mogą sprawić, że ludzki umysł widzi to, czego nie przedstawiono na obrazie. Autorzy zastanawiają się, jaka jest ewolucyjna przyczyna „podobania się sztuki". Ilustrację artykułu stanowią prace kilku wiodących polskich przedstawicieli omawianego trendu sztuki.

Słowa kluczowe: decentrism, cognitive science, visual impressions

wstecz