Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 147

Autorzy: Andrzej Kaźmierczak , Konrad Krakowian , Radosław Wróbel :

Tytuł: Dopplerowska wibrometria laserowa w diagnostyce silnika spalinowego

Streszczenie: Artykuł prezentuje możliwości zastosowania systemów diagnostycznych, opartych na dopplerowskim laserze wibrometrycznym i cyfrowym przetwarzaniu sygnału prędkości drgań silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Badano jednostkę napędową – silnik Volkswagen 1,9 tdi, montowany w szeregu popularnych na polskich drogach pojazdów samochodowych. Przedstawiona w artykule analiza wyników pomiaru opiera się na porównaniu prędkości względnej drgań silnika sprawnego z tym samym obiektem po uszkodzeniu układu zasilania. Prędkość względną drgań, będącą funkcją dyskretną, poddano operacjom cyfrowego przetwarzania, takimi jak okienkowanie i filtrowanie cyfrowe.

Słowa kluczowe: wibrometria laserowa, silnik spalinowy, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

wstecz