Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 131

Autorzy: Waldemar Wójcik , Andrzej Kotyra , Tomasz Ławicki , Beata Pilek :

Tytuł: Zastosowanie transformaty curvelet do analizy procesu spalania

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące transformaty curvelet (ang. curvelet transform) i zastosowanie tego przekształcenia do analizy danych pochodzących z systemu monitorowania płomienia, przy zmianach parametrów wejściowych determinujących proces (wydatek paliwa i powietrza). Analizy dokonano w oparciu o wybrane współczynniki transformaty curvelet. Na podstawie wstępnych badań zaobserwowano związek pomiędzy wartościami współczynników transformaty na poszczególnych stopniach dekompozycji i orientacji a stanem procesu spalania, co pozwala przypuszczać, że transformata curvelet może stanowić przydatne narzędzie do analizy procesu spalania.

Słowa kluczowe: curvelet, przetwarzanie obrazu, spalanie, pył węglowy.

wstecz