Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 118

Autorzy: Henryk Urzędniczok :

Tytuł: Wyznaczanie stężeń gazów dla matrycowych nieselektywnych czujników gazów

Streszczenie: Opisano i porównano cztery metody wyznaczania końcowego wyniku pomiaru przy wykorzystaniu w torze pomiarowym czujników nieliniowych i jednocześnie nieselektywnych, (wrażliwych na wielkości dodatkowe). Jako modele charakterystyk odtwarzania oraz modele wpływu wielkości dodatkowych przyjęto wielomiany maksymalnie 2 stopnia. Skuteczność proponowanych metod sprawdzono przy wykorzystaniu danych eksperymentalnych uzyskanych dla matrycowego przetwornika stężeń gazów w mieszaninach, w którym wykorzystano czujniki metanu TGS2611 i dwutlenku węgla TGS5042 oraz czujniki wilgotności i temperatury.

Słowa kluczowe: czujniki gazów, czujniki nieselektywne, odtwarzanie wyniku, korekcja wyniku, model odwrotny.

wstecz