Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 114

Autorzy: Henryk Urzędniczok :

Tytuł: Przetwornik do pomiaru stężeń gazów w mieszaninie gazowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch typów nieselektywnych czujników tlenku węgla i metanu. Badania dotyczyły charakterystyk przetwarzania i wpływu wielkości dodatkowych (temperatury i wilgotności). Opisano stosowane układy kondycjonowania, odmienne od typowo stosowanych do współpracy z tymi czujnikami, a pozwalające na optymalizację charakterystyk. Wyniki badań wykorzystano do konstrukcji opisanego przetwornika stężeń tlenku węgla i metanu w mieszaninie.

Słowa kluczowe: czujniki gazów, czujniki nieselektywne, układy kondycjonowania.

wstecz