Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 92

Autorzy: Jacek Majewski , Wasyl Yatsuk , Petro Stolarczuk , Petro Małaczywski , Marina Michalewa :

Tytuł: Zastosowanie sensorów pojemnościowych do szybkiej kontroli parametrów roztworów wieloskładnikowych

Streszczenie: Rozpatrzono istniejące metody dokonywania szybkiej kontroli stężeń cieczy w roztworach wieloskładnikowych. Zaproponowano zastosowanie metody impedancyjnej pojemnościowej z rozdziałem składowych przewodności elektrycznej. Wykazano, że na podstawie zmiany charakteru pojemności biernej w funkcji częstotliwości w roztworach wieloskładnikowych można ocenić, czy przekroczono dopuszczalną wartość stężenia monitorowanych cieczy. Zaproponowano metodykę kalibracji przyrządów do szybkiej kontroli parametrów roztworów wieloskładnikowych.

Słowa kluczowe: kontrola stężeń dopuszczalnych, ekologiczny monitoring wód, metody impedancyjne, metody konduktometryczne.

wstecz