Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 88

Autorzy: Jan Sikora , Krzysztof Polakowski , Waldemar Wójcik :

Tytuł: Monitorowanie przepływu pyłu węglowego w energetycznych przewodach rurowych instalacji energetycznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład modelowania w przestrzeni 2,5 D. Uproszczenie obliczeń przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dokładności w tworzeniu obrazów tomograficznych analizowanych zjawisk fizycznych powinno przyczynić się do uzyskiwania wyników w krótszym czasie. Ta kwestia jest ważna, ponieważ od współczesnej tomografii oczekuje się obrazów tomograficznych w czasie rzeczywistym dynamicznie zmieniających się zjawisk. Mając na uwadze wzrost wymagań w zakresie ekologii i bezpieczeństwa istnieje potrzeba stworzenia bardziej dokładnych i niedrogich metod monitorowania przepływów płynów i dwufazowych mieszanin substancji w rurach kotłów energetycznych.

Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, tomograficzny profil w przestrzeni 2,5D.

wstecz