Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 86

Autorzy: Joanna Parzych , Zbigniew Krawiecki :

Tytuł: Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD

Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy pomiarów temperaturowych wykonanych przy użyciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 ºC dla różnych wartości parametrów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem badań było określenie wpływu temperatury na zależności zachodzące między sygnałem pochodzącym z badanego obiektu a odpowiedzią kamery CCD na ten sygnał. Jako obiekt badany wykorzystano diodę elektroluminescencyjną LED emitującą światło białe. W pracy zaprezentowano przykładowy układ pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikające z serii pomiarów zrealizowanych przy różnych wartościach parametrów pomiarowych kamery CCD..

Słowa kluczowe: kamera CCD, pomiary temperaturowe, dioda elektroluminescencyjna.

wstecz