Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 80

Autorzy: Andrzej Łoziński :

Tytuł: Cienkie ferroelektryczne warstwy PLZT dla zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących

Streszczenie: Opisano opracowanie cienkich, warstw modyfikowanej lantanem ceramiki z cyrkoniano-tytanianu ołowiu (Pb,La)(Zr,Ti)O3 (PLZT), do wykorzystania w tytułowych układach próbkujących. Warstwy wytwarzano metodą zol-żel. Zaprezentowano sposób wytwarzania zolu, wytwarzania warstw metodą rozwirowania oraz obróbki termicznej. Przedstawiono rentgenogram warstwy oraz parametry mechaniczne, optyczne i elektryczne uzyskane za pomocą pomiarów elipsometrycznych i niskokoherentnej interferometrii LCI.

Słowa kluczowe: cienkie warstwy, ceramika ferroelektryczna, PLZT, efekt elektrooptyczny.

wstecz