Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 69

Autorzy: Wojciech Kubicki , Rafał Walczak , Jan Dziuban :

Tytuł: Miniaturowy system do żelowej kapilarnej elektroforezy DNA z detekcją fluorescencyjną

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do elektroforetycznej separacji DNA, wykorzystującym układ detekcji fluorescencyjnej. Opisano technologię całkowicie szklanego biochipa z krzyżową konfiguracją kanałów mikrofluidycznych. W opracowanym stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono elektroforezę żelową DNA znakowanego barwnikami „czerwonymi” (Cy5, TO-PRO-3) z detekcją fluorymetryczną w czasie rzeczywistym. Sygnał detektora przetworzono cyfrowo, uzyskując charakterystyki intensywności fluorescencji w funkcji czasu.

Słowa kluczowe: biochip, elektroforeza żelowa, DNA, fluorescencja.

wstecz