Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 57

Autorzy: Andrzej Kotyra :

Tytuł: Analiza składowych głównych sygnałów wielokanałowego układu monitorowania płomienia

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie składowych głównych (PCA) w celu redukcji ilości zmiennych wyjściowych pochodzących z układu monitorowania płomienia. Dodatkowo, analiza PCA pozwala na wskazanie najbardziej wrażliwej strefy płomienia na zmiany punktu pracy palnika. Badania przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w warunkach przemysłowych dla dwóch różnych ustawień głowicy względem płomienia.

Słowa kluczowe: Analiza składowych głównych, proces spalania, płomień.

wstecz