Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 40

Autorzy: Waldemar Wójcik , Mariusz Kalita , Andrzej Smolarz :

Tytuł: Regulacja procesu spalania w pojedynczym palniku ze stabilizacją emisji NOx

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania optycznego systemu monitorowania płomienia do sterowania procesem spalania w kotle energetycznym. W badaniach jako czujnik wykorzystano sondę optyczną podłączoną do bloku optoelektronicznego, którego zadaniem jest przetwarzanie sygnału otrzymanego z tej sondy. Korzystając z bogatych doświadczeń zespołu podjęto próbę stworzenia koncepcji sterowania pracą pojedynczego palnika tak, aby stężenie NOx w spalinach nie przekraczało wartości jakie są narzucane przez obecne normy. W celu osiągnięcia postawionych założeń wykorzystano elementy sztucznej inteligencji (tj. algorytmów ewolucyjnych) oraz sztucznych sieci neuronowych. Przedstawione wyniki pozwalają przypuszczać, że zastosowanie omawianych technik w przyszłości będzie skuteczną alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań.

Słowa kluczowe: czujnik optyczny, sonda optyczna, algorytmy ewolucyjne, spalanie paliw.

wstecz