Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 33

Autorzy: Elżbieta Jędrych , Karina Ziółkowska , Michał Chudy , Zbigniew Brzózka :

Tytuł: Miniaturowy system analityczny do hodowli komórkowych

Streszczenie: Celem badań było wykonanie miniaturowego systemu przeznaczonego do hodowli komórek adherentnych, a następnie ocena jego przydatności w prowadzeniu analiz z wykorzystaniem hodowanych komórek. W wykonanym mikrosystemie przeprowadzono kilkudniową hodowlę komórek: A549 – komórki nowotworowe płuc oraz HT-29 – komórki nowotworowe jelita grubego, wcześniej opracowując protokoły sterylizacji i przygotowania mikroukładu do hodowli. Przeprowadzono testy związane z oceną toksyczności komórek na modelowym związku, jakim był 1,4- dioksan. Prawidłowość pracy mikroukładu potwierdzono poprzez skorelowanie otrzymanych wyników z testem wykonanym w skali makroskopowej. Opracowano również protokół ponownego wykorzystania mikrochipu do hodowli komórkowej oraz metodykę oceny absorpcji w PDMS-ie testowanych związków (dioksanu) w mikroukładzie.

Słowa kluczowe: mikroukład, hodowla komórkowa, komórki adherentne, PDMS, szkło, cytotoksyczność.

wstecz