Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 30

Autorzy: Dorota Pijanowska , Jerzy Kruk , Władysław Torbicz , Joanna Jankowska-Śliwińska :

Tytuł: Zastosowanie różnych materiałów elektrod pracujących w amperometrycznych bioczujnikach DNA

Streszczenie: Podstawą elektrochemicznej detekcji kwasu dezoksyrybonukleinowego, jest analiza prądu pików utleniania zasad azotowych. W badaniach, do detekcji krótkosekwencyjnych pojedynczych nici DNA – oligonukleotydów, użyto czujników amperometrycznych ze złotymi, platynowymi lub węglowymi elektrodami pracującymi. Badania przeprowadzono metodą dodatków wzorca przy jednoczesnych pomiarach woltamperometrycznych. W przeciwieństwie do czujnika platynowego, w przypadku czujników: złotych i węglowych obserwowano wzrost prądu piku utleniania wraz ze wzrostem stężenia oligonukleotydów.

Słowa kluczowe: bioczujniki DNA, materiały elektrodowe, woltamperometria cykliczna.

wstecz