Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 24

Autorzy: Oleksandra Hotra :

Tytuł: Kompensacja temperaturowa spoiny odniesienia w przetwornikach termoelektrycznych

Streszczenie: Przeanalizowano właściwości układów mostkowych zależnych od temperatury, służących do kompensacji temperatury spoiny odniesienia termopary z oddzielnymi źródłami napięcia lub prądu. Wykazano, że dla wąskiego zakresu zmian temperatury spoiny odniesienia można osiągnąć poprawę efektywności układów kompensacyjnych za pomocą przesunięcia charakterystyk tych układów, natomiast dla szerokiego zakresu zmian temperatury można osiągnąć poprawę efektywności układów kompensacyjnych wykorzystując źródło napięcia zależne od temperatury, wykazujące dodatni współczynnik temperaturowy. Proponowany układ pozwala osiągnąć zmniejszenie błędu bezwzględnego kompensacji do wartości nie przekraczających 0,1°C dla różnych typów termopar.

Słowa kluczowe: termopary, pomiary temperatury, układy kompensujące spoin odniesienia.

wstecz