Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 13

Autorzy: Waldemar Wójcik , Sławomir Cięszczyk , Paweł Komada :

Tytuł: Wyznaczanie informacji z pomiarów spektralnych jako zagadnienie odwrotne

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie odwrotne powstające w pomiarach spektroskopowych. Pokazano cechy charakterystyczne oraz podział zagadnień odwrotnych spotykanych w pomiarach spektralnych. Jako zagadnienia odwrotne rozpatrzono rekonstrukcję sygnałów spektralnych, kalibrację oraz określanie parametrów badanego środowiska na podstawie pomiarów zdalnych.

Słowa kluczowe: pomiary pośrednie, spektroskopia in-situ, zagadnienie odwrotne, modelowanie matematyczne, kalibracja.

wstecz