Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2010 Str. 154

Autorzy: Czesław Kozak , Josif Sergey , Paweł Klimkowicz :

Tytuł: Wpływ wahań obrotowych pojedynczych przewodów i wahadłowych tłumików na parametry kołysań napowietrznych linii energetycznych

Streszczenie: Omówiono algorytm numeryczny obliczeń ruchu pojedynczych przewodów z wahadłowymi tłumikami drgań. Uwzględniono sposób rozmieszczenia tłumików na przęśle, kąty ich rozmieszczenia w stosunku do pionu oraz ich właściwości. Określono optymalne kąty odkręcania wahadeł po ich montażu, przy których kołysania przewodów są skutecznie tłumione.

Słowa kluczowe: wahania, wahadłowy tłumik drgań, pojedynczy przewód.

wstecz