Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2010 Str. 151

Autorzy: Josif Sergey , Paweł Klimkowicz , Ewgenij Ponomarenko :

Tytuł: Metody numeryczne oceny stabilności elektrodynamicznej i aerodynamicznej przewodów giętkich

Streszczenie: Przedstawiono modele matematyczne i numeryczne obliczania dynamiki przewodów linii napowietrznych oraz ich zastosowania do obliczania stabilności elektrodynamicznej i tańczenia przewodów. Pokazano możliwość zwiększenia na tej podstawie stabilności elektrodynamicznej i aerodynamicznej przewodów.

Słowa kluczowe: przewodu giętkie, stabilność elektrodynamiczna, stabilność aerodynamiczna, taniec, metody numeryczne.

wstecz