Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 370

Autorzy: Ryszard Strzelecki , Marek Adamowicz :

Tytuł: Przekształtniki podwyższająco - obniżające DC-AC z kaskadowymi obwodami typu qZ

Streszczenie: Osiągnięcie wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej, zwiększenie zakresu zastosowań oraz poprawa właściwości funkcjonalno-regulacyjnych stanowią zasadnicze cele prowadzonych badań w zakresie nowych rozwiązań układów energoelektronicznych. Celem referatu jest pokazanie możliwości rozszerzenia zakresu pracy i zastosowań falownika typu qZ poprzez kaskadowe łączenie elementów niesterowanych jego wejściowego czwórnika impedancyjnego.

Słowa kluczowe: Falownik typu qZ, kaskadowe układy DC-AC

wstecz