Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 364

Autorzy: Robert Stala , Miłosz Szarek :

Tytuł: Oszacowanie strat energii w systemie fotowoltaicznym na

Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje kwestię modelowania i wyliczania strat energii, powstałych podczas pracy jednofazowego mostkowego falownika napięcia, zastosowanego w zamodelowanym systemie fotowoltaicznym czasu rzeczywistego. System ten został zrealizowany i testowany w układzie FPGA z serii Cyclone II. Przedstawiona koncepcja obliczania mocy strat wykorzystanych tranzystorów IGBT i elementów diodowych, umożliwia wyznaczanie na bieżąco sprawności modułu falownikowego.

Słowa kluczowe: system fotowoltaiczny, FPGA, straty mocy, modelowanie.

wstecz