Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 342

Autorzy: Andrzej Przybył , Jacek Smoląg , Przemysław Kimla :

Tytuł: Rozproszony system sterowania obrabiarką numeryczną bazujący na sieci Ethernet Czasu Rzeczywistego.

Streszczenie: W artykule omówiono architekturę rozproszonego systemu sterowania obrabiarką numeryczną bazującego na sieci Ethernet Czasu Rzeczywistego. Zaproponowano innowacyjne rozwiązanie zapewniające maksymalne wykorzystanie pasma przepustowości standardu Fast Ethernet w trybie full duplex, przy zachowaniu rygorów czasu rzeczywistego. W takim rozwiązaniu, zaimplementowanym w układzie FPGA, możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości pracy złożonego systemu napędowego przy zachowaniu niskich kosztów produkcji i serwisu maszyny.

Słowa kluczowe: rozproszony system sterowania, Ethernet Czasu Rzeczywistego, układy programowalne FPGA, serwonapędy

wstecz